Порядок надання звернень а також повідомлень про загрозу електробезпеки

Порядок надання звернень а також повідомлень про загрозу електробезпеки:

Один з ключових пріоритетів роботи ТОВ «Київська енерегична компанія» є забезпечення високого рівня якості обслуговування наших споживачів. Для нас важлива думка кожного нашого клієнта!

Кожен споживач має право написати звернення чи подати запит для отримання інформації, яка його цікавить.

Загальні норми щодо порядку подання та розгляду звернень регулюють Закони України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист прав споживачів».

Під зверненнями споживача слід розуміти викладені в письмовій формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Вимоги до звернення споживачів:

 • Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).
 • Звернення має бути у письмовій формі.
 • Письмове звернення надсилається поштою або передається споживачем до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.
 • Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).
 • У зверненні має бути зазначено повна назва юридичної особи, прізвище, ім’я, батькові, уповноваженої особи споживача, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Умови та строки надання зверненнь та відповідь на них:

 • Звернення, оформлене без дотримання вищезазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через 20 днів від дня його надходження.
 • Письмове звернення без зазначення данних юридичної особи, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
 • Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.
 • Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, встановлюється необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.
 • На обґрунтовану письмову вимогу споживача термін розгляду може бути скорочено від встановленого Законом терміну

Звернення до ТОВ «Київська енергетична компанія» можна подавати:

 • в письмовому вигляді за адресою: 03189, м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 2б
 • в електронному вигляді на e-mail: info@kenk.com.ua
 • за телефоном Кол-центру: +380 (95) 523−88−98

Повідомлення про загрозу електробезпеки ТОВ «Київська енергетична компанія» наступним чином:

 • в письмовому вигляді за адресою: 03189, м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 2б
 • в електронному вигляді на e-mail: info@kenk.com.ua
 • за телефоном Кол-центру: +380 (95) 523−88−98